View Sidebar
Vanliga hälsoproblem hos Australian Cattle Dog

Vanliga hälsoproblem hos Australian Cattle Dog


Australian Cattle Dog är en boskapshund från Australien. Nybyggarna som kom till Australien under 1800-talet var i behov av en vallhund som klarade av de stora hjordarna med nötboskap de hade, som också var ganska vilda av sig. Rasen är en så kallad ”heeler” som vallar genom att nafsa boskapen i bakhasorna, en egenskap som Australian Cattle troligen har ärvt från vildhunden Dingon som lever i Australien eftersom det är just Dingon som rasen är framavlad med.

acd_agilityRasen är en kraftig och kompakt hund men med spänst och rörlighet. Huvudet är massivt, skallen är bred och käkarna kraftiga. Öronen är uppstående och svansen är sabelformad, bärs aldrig över ryggen och får inte vara längre än till hasen. Som med alla framavlade hundraser finns det några vanliga hälsoproblem även med Australian Cattle Dog även om denna ras har väldigt lite vanligt förekommande hälsoproblematik. Rasen har en gen som gör att den fläckvis är vit i pälsen, men den här genen är också sammankopplad med dövhet och studier visar att 2,4 % av alla Australian Cattle Dogs är döva på båda öronen och 14,5 % är döva på ett öra. Rasen är också en av de raser som drabbats av så kallas progressiv retinal atrofi vilket är ett tillstånd som gör att näthinnan i ögat försämras senare i livet, vilket alltså kan innebära att hundarna blir blinda när de blir äldre. Rasen är vanligtvis långlivad och brukar bli runt 10–13 år vilket innebär att hunden kanske hinner utveckla blindhet under sin livstid.

Allt som allt så är Australian Cattle Dog vanligtvis en väldigt frisk hund med få hälsoproblem och en mycket bra hund för vallning av nötboskap. Men rasen är krävande och ägaren ska helst vara hundvan och ha ett tydligt ledarskap eftersom rasen gärna ifrågasätter ledarskapet från människan. Det är en aktiv hund som kräver mycket rörelse och stimulering och passar bäst i en aktiv familj!

Är du en stolt Australian Cattle Dog-ägare? Varför inte visa hela världen det genom en t-shirt med tryck på? Den här rasen förtjänar den uppmärksamheten!

Leave a reply